Veidlapas

Pieteikums līguma slēgšanai par laboratorisko izmeklējumu veikšanu (2 lapas)

Identifikācija

Redakcija

Nosaukums

1

2

3

DC-V-K-07


Pieteikums (1 lpp) un Darba uzdevums (1 lpp)

 

Pārtikas izmeklējumi

Identifikācija

Redakcija

Nosaukums

1

2

3

DC-V-Pa-01

13

Pieteikums testēšanai/Paraugu ņemšanas protokols

 

Dzīvnieku slimību diagnostika

1

2

3

DC-V-Pa-15

14

Veterinārais pavadraksts Nr.1 (vienam paraugam)

DC-V-Pa-16

13

Veterinārais pavadraksts Nr.2 (paraugu grupai)

DC-V-Pa-17

11

Dzīvnieku barības parauga pavadraksts Nr.3

DC-V-Pa-18

16

Veterinārais pavadraksts Nr.4 (bioķīmiskiem,morfoloģiskiem u.c. izmaklējumiem)

DC-V-Pa-81

7

Trakumsērgas paraugu pavadraksts

DC-V-Pa-246

5

Ģenētiskās identifikācijas un izcelsmes paraugu pavadraksts (83.5 Kb)

PS-2 PVDpavadraksts

 08

Pavadraksts Nr.5 Veselu, cilvēku patēriņam kautu dzīvnieku izmeklēšanai uz TSE

GP-1

 

Paraugu pavadraksts Nr.6 Riska grupu dzīvnieku izmeklēšanai uz TSE

DC-V-Pa-302 1 Bišu veselības uzraudzības programma- paraugu pavadraksts (91.5 Kb)
DC-V-Pa-318 1 Mežacūku ĀCM pavadraksts (63 Kb)
       

Medicīniskie izmeklējumi

1

2

3

DC-V-Pa-01 12 Pieteikums testēšanai / Paraugu ņemšanas protokols (97 Kb)

DC-V-Pa-66

12

Pieteikums medicīniskiem izmeklējumiem

DC-V-Pa-68

6

Kontaktpersonu izmeklējumiem infekcijas slimību perēkļos

DC-V-M-31 2 Pielikums pavadrakstam ūdens, pārtikas produktu un nomazgājumu izmeklējumi Medicīnas mikrobioloģijas jomā (56 Kb)

 

 Vides mērījumi

1

2

3

DC-V-Pa-53

9

Pieteikums vides izmeklējumiem

 

Mērlīdzekļu kalibrēšanas pieteikums 

1

2

3

MD-V-Pa-01

6

Pieteikums  (47.2 Kb)mērlīdzekļu kalibrēšanai 

 

Uz augšu