Peldūdens

Veicinot  iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, nosakot kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie ūdeņi, un, gādājot par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, ikvienai pašvaldībai svarīgs jautājums ir  drošas un kvalitatīvas peldvietas esamība pašvaldības teritorijā.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūts BIOR sadarbībā ar Veselības inspekciju kopš 2006. gada nodrošina peldvietu monitoringu, tāpēc, sākot ar 2011. gadu, pašvaldībām un peldvietu īpašniekiem, kuru teritorijā esošajās peldvietās ūdens kvalitātes pārbaudes netiek veiktas par valsts budžeta līdzekļiem, ir iespējams nodrošināt peldūdens kvalitātes novērtējumu par peldvietas īpašnieka līdzekļiem.

Latvijā zinātniskais institūts BIOR ir vienīgā institūcija, kas sniedz šāda veida pakalpojumu sadarbībā ar Veselības inspekciju.

Izmantojot Veselības inspekcijas un zinātniskā institūta BIOR pakalpojumu kompleksu, variējot paraugu ņemšanas biežumu atbilstoši klienta vēlmēm, piedāvājam sekojošus maksas pakalpojumus:
•    Peldūdens paraugu ņemšana;
•    Peldūdens paraugu laboratoriskās analīzes (zarnu enterokoki, Escherichia coli).

Papildus piedāvājumā bez maksas tiek ietverti sekojoši pakalpojumi:
•    Peldvietu ūdens vizuālie novērojumi: zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana, naftas produkti, virsmas aktīvās vielas, piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem
•    Atzinums par peldvietas ūdens kvalitāti un rekomendācijas par ierobežojumiem peldēties;
•    Konsultācijas par peldvietas īpašnieka rīcību neatbilstošu rezultātu gadījumos, īstermiņa piesārņojums u.c. ar peldvietām saistītiem jautājumiem.

Pakalpojuma izmaksas:
No peldvietas īpašnieku vai pašvaldības līdzekļiem, šo pasākumu laikā jāsedz EUR 28.54 + PVN par vienu apsekošanas reizi. Visā peldsezonas laikā, ja peldvietas īpašnieks neizvēlas biežāku kontroli, nekā noteikts normatīvajos aktos, tā ir 5 apsekošanas reizes - EUR 142.70 + PVN par katru teritorijā esošo peldvietu.

Ja izvēlaties zinātniskā institūta BIOR un Veselības inspekcijas pakalpojumu kompleksu peldvietām: zvaniet Pārdošanas nodaļai pa tālruni 67620359, 28668545, 28652335 vai rakstiet uz e-pasta adresi: pakalpojumi@bior.lv, norādot peldvietas, pakalpojumu apjomu, kontaktpersonas tālruni un e-pastu.

Veselības inspekcija dod vērtējumu (ja pasūtītājs tam piekrīt), ievietojot šo informāciju par novērtējumu savā mājaslapā: vi.gov.lv. Ar informāciju var iepazīties šeit: sabiedrības veselība---peldūdens kvalitātes monitorings.Informācija sagatavota 02.04.2015.

Uz augšu