Kontakti

Paraugu pieņemšanas vietas skatīt šeit

Ārkārtas situācijās ārpus darba laika paraugus var nodot Rīgā, Lejupes ielā 3. Diennakts tālrunis: 67620513; 28369560

Administrācijas darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 17:00

Adrese: Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076, tālrunis: 67620513, e-pasts: bior@bior.lv

Kontakti :

amats

vārds, uzvārds

tālrunis

e-pasts

Direktors

Aivars Bērziņš, Dr.med.vet.prof. 67620526

aivars.berzins@bior.lv

Direktora palīdze

Zane Mirdza Paikena

67620526 28620755

bior@bior.lv

Administratore Laima Turka 67620513 laima.turka@bior.lv
Komunikāciju un sabiedrisko attiecību vadītāja Irēna Bērziņa 28667006 irena.berzina@bior.lv
Iepirkumu nodaļas vadītāja Biruta Skuja 67620979 biruta.skuja@bior.lv
Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Andra Utināne

67620358 26456633

andra.utinane@bior.lv
Pārdošanas nodaļas vadītāja Jevgenija Makijenko 67620359 jevgenija.makijenko@bior.lv
Grāmatvedības nodaļas vadītāja Dzintra Brice 67620054 dzintra.brice@bior.lv
Personāla nodaļas vadītāja Dagmāra Muižniece-Bazanova 67620668 dagmara.bazanova@bior.lv
Kvalitātes nodaļas vadītāja Jeļena Kooļa 67808973 jelena.koola@bior.lv
Juridiskās nodaļas vadītājas p.i. Halina Bila 67808970 halina.bila@bior.lv
IT nodaļas vadītājs Andrejs Aleksandridi 28603493 andrejs.aleksandridi@bior.lv

Tehniskā nodrošinājuma departamenta vadītājs

Zigfrīds Rozentāls

67808971

zigfrids.rozentals@bior.lv 

Direktora vietniece laboratoriju jautājumos Olga Valciņa 67808972

olga.valcina@bior.lv

Direktora vietniece finanšu jautājumos Ināra Driksna, Dr.oec. 67620668 inara.driksna@bior.lv

Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs

Vadims Bartkevičs, Dr.chem.

67620526

vadims.bartkevics@bior.lv 

Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas vadītāja Ieva Rodze, Mg.med.vet.

67622017 29237625

ieva.rodze@bior.lv
Medicīnas mikrobioloģijas laboratorijas vadītāja Svetlana Makarova 67081597 svetlana.makarova@bior.lv
Kalibrēšanas laboratorijas vadītāja Santa Ovčare

67808973 28606548

santa.ovcare@bior.lv

Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs

Didzis Ustups, Dr.biol.

67676027

didzis.ustups@bior.lv 

Zivju audzētavas „Tome”  vadītājs

Ivars Putviķis

65038111

tome@inbox.lv 

Zivju audzētavas „Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centra vadītājs
Mārcis Zinģis 20232017 marcis.zingis@bior.lv

 
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām rakstīt uz: bior@bior.lv

Par anonīma iesnieguma saņemšanu:

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" saskaņā ar Iesniegumu likumu ir tiesīgs neizskatīt saņemto vēstuli (iesniegumu), ja sūtītājs nav norādījis savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adresi vai elektroniskā pasta adresi.

Uz augšu