Ciltsdarbs

Zinātniskā institūta BIOR Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorija izpilda vaislas liellopu izcelsmes sertifikācijai nepieciešamās DNS analīzes.

Dzīvnieku ģenētiskajai identifikācijai tiek izmantoti nelieli DNS fragmenti, kurus dēvē par mikrosatelītiem. To profils katram indivīdam atšķiras, tādējādi pēc mikrosatelītu informācijas iespējams unikāli identificēt jebkuru dzīvnieku. Tāpat kā citi DNS elementi, mikrosatelīti pēcnācējam iedzimst no tēva un mātes, tādēļ ar to palīdzību iespējams precīzi (>99% ticamība) apliecināt dzīvnieka izcelsmi. Papildus izcelsmes apliecināšanai, dzīvnieka ģenētiskā identifikācija var noderēt arī dzīvnieka vai vaislas materiāla identitātes pārbaudei, gaļas produktu izcelsmes izsekošanai un pat noziegumu atklāšanai. 

BIOR liellopu ģenētiskajās analīzēs tiek izmantoti Starptautiskās Dzīvnieku Ģenētikas Asociācijas (ISAG) noteiktie mikrosatelīti, kas nodrošina iegūto rezultātu salīdzināmību ar citās laboratorijās iegūtajiem rezultātiem. Testēšana notiek laboratorijā, kura ir akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām.

 


Paraugu ņemšana un iesniegšana.

Testēšanai derīgi šādi materiāli:

•    asinis (EDTA stabilizētas vakuuma stobriņā +4°C)
•    apmatojums (vismaz 50 mati ar matu saknēm, kas var būt ielikti tīrā plastmasas maisiņā vai aploksnē)
•    sperma (vēlams, sasaldēta - 20°C)

•   Ja zināms, ka testējamam dzīvniekam ir dvīnis, vēlams iesniegt matus, nevis asinis.
•   Matu paraugus var ievākt arī pats saimnieks bez veterinārārsta palīdzības. Matiem jābūt tīriem un sausiem. Tos vislabāk raut no astes, ausu galiem vai krēpēm.
•  Ja vienā reizē tiek ņemti paraugi no vairākiem dzīvniekiem, jāpievērš liela uzmanība, lai paraugus pareizi marķētu un nesajauktu vietām. BIOR neuzņemas atbildību par neapmierinošiem testēšanas rezultātiem, kas izriet no  paraugu sajaukšanas, kas notikusi pirms paraugu pieņemšanas BIOR.
•   Asiņu un spermas paraugi jānogādā laboratorijā 2-3 dienu laikā pēc noņemšanas, pēc iespējas nodrošinot +4°C (vai zemāku – spermai) temperatūru. Matu paraugiem termiņu nav un tos var transportēt istabas temperatūrā.
•   Iesniedzot paraugu, jāaizpilda Paternitātes un ģenētiskās identifikācijas paraugu pavadraksts Nr.8  (83.5 Kb)

BIOR paraugu pieņemšanas vietas Latvijā.
Plašāka informācija par ģenētiskās identifikācijas analīzēm un pareizu paraugu ievākšanu (816.18 Kb).

Liellopu saraksts, kuru DNS analīžu rezultāti ir pieejami institūta BIOR datu bāzē (465 Kb). Ja testējamā pēcnācēja tēvs un/vai māte ir atrodami šajā datu bāzē, nav nepieciešams iesniegt tēva un/vai mātes DNS sertifikātus vai paraugus testēšanai.

Uzmanību - BIOR datu bāze nav tas pats, kas Valsts ciltsgrāmata, un BIOR rīcībā nav visu ciltsgrāmatā ierakstīto buļļu DNS datu!

Testēšanas rezultāti un izmaksas:
•    Testēšanas termiņš ir 30 darba dienas.
•    Testēšanas izmaksas vienam paraugam ir EUR 47.21 (bez PVN).
•    Ja sākotnēji nav bijis pieejams vecāku paraugs vai DNS sertifikāts, ir iespējams tos iesniegt vēlāk un papildināt iepriekš testēta pēcnācēja DNS sertifikātu ar informāciju par vecākiem.

Citi jautājumi un atbildes:
•    Kāda informācija jāiesniedz, ja es vēlos noteikt pēcnācēja paternitāti? Potenciālā tēva ģenētiskās identifikācijas (DNS) sertifikāts vai materiāls testēšanai.
•    Vai jāiesūta arī dzīvnieka mātes paraugs? Paraugs no mātes ir vēlams, jo tas būtiski palielina testa precizitāti, ļaujot noteikt, kuri mikrosatelītu varianti iedzimuši no tēva.
•    Ja pēcnācēja potenciālajam(-iem) tēvam(-iem) ir veiktas asins grupu analīzes, vai tās var izmantot paternitātes noskaidrošanai? Nē, tēva asins grupas analīzes nav salīdzināmas ar pēcnācēja ģenētiskajām analīzēm un neder  izcelsmes pierādīšanai.
•    Kur var iegūt dzīvnieka ģenētiskās identifikācijas (DNS) sertifikātu? Iespējams, ka tas jau atrodas mūsu datu bāzē (465 Kb)

Sertifikāti var būt pieejami arī mākslīgās apsēklošanas organizācijās, ja bullis vai sperma ir to īpašumā vai ievests no ārzemēm.

Neskaidrību gadījumā, ja tās saistītas ar dzīvnieku sertifikāciju un tai nepieciešamajiem dokumentiem, iesakām konsultēties ar Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienību (http://www.ciltsdarbs.lv/).

Škirnes lauksaimniecības dzīvnieku organizācijas Latvijā (saites):

1. Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība www.ciltsdarbs.lv
2. Latvijas gaļas liellopu audzētāju asociācija
3. Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija www.holsteingovis.lv
4. Šķirnes saglabāšanas apvienība Zilā govs.
5. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ABC PROJEKTS.

Uz augšu