Zivju resursu izpēte


Zivju resursu pētniecības departaments

Zivju resursu pētniecības departaments izveidots 2010.gadā uz bijušās valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" bāzes. Departamenta darbības mērķis ir zinātnisko pamatu veidošana Latvijas ūdeņos Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un iekšējos ūdeņos esošo zivju ilgtspējīgai izmantošanai. Departamenta nodaļas veic zivju resursu un to stāvokļa izpēti dabiskajos jūras un iekšējos ūdeņos un novērtē zvejas, makšķerēšanas un vides stāvokļa ietekmi uz zivju resursiem un bioloģisko daudzveidību.

Adrese: Daugavgrīvas iela 8, Rīga, LV-1048
Kontaktiem: tālr. 67612409, fakss 67616946, zrpd@bior.lv

Departamenta vadītājs: Dr. biol. Didzis Ustups, didzis.ustups@bior.lv

Jūras nodaļa
Nod. vadītājs Ivars Putnis, e-pasts: ivars.putnis@bior.lv

Iekšējo ūdeņu nodaļa
Lab. vadītājs Dr. biol. Jānis Birzaks, e-pasts: janis.birzaks@bior.lv

Informācijas un datu nodaļa
Nod. vadītājs Aleksandrs Kozlovskis, e-pasts: aleksandrs.kozlovskis@bior.lv

Akvakultūras un ihtiopatoloģijas nodaļa un Informācijai par iezīmētajām zivīm (atrastām zīmītēm):

Nod. vadītāja Dr. vet.med. Ruta Medne, e-pasts ruta.medne@bior.lv , tālr. 67610088, mob. 29427491

Zivsaimnieciskās ekspertīzes
Mg. Kaspars Abersons, e-pasts: kaspars.abersons@bior.lv , tālr. 67618899


Aicinām visus makšķerniekus un zvejniekus, kas zvejā ir novērojuši roņus, vai to bojātus zvejas rīkus, ziņot institūta "BIOR" pētniekiem, rakstot uz e-pastu ronis@bior.lv vai maris.plikss@bior.lv vai zvanot pa tālruni 29215653, 67610766 vai aizpildīt anketu Roņu uzskaites anketa (15.99 Kb)

 

Aicinām visus makšķerniekus un zvejniekus, kas nozvejo ar piekarzīmīti vai nogrieztu taukspuru iezīmētu zivi (lasi, taimiņu, līdaku vai stori)
ziņot institūta "BIOR" pētniekiem, rakstot uz e-pastu zrpd@bior.lv vai zvanot pa tālruni 29427491, 
vai aizpildīt anketu:
Aptauja "Iezīmēto zivju uzskaite" :  www.visidati.lv/aptauja/1040776810/
Опрос "Учет помеченных рыб" : 
www.visidati.lv/aptauja/1041167671/

Uz augšu