Klientu apkalpošanas nodaļa

Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Andra Utināne
Tālr.: +371 67620358; 26456633
Andra.Utinane@bior.lv

Klientu apkalpošanas nodaļas ikdienas darbs saistīts ar kvalitatīvu, profesionālu un efektīvu klientu apkalpošanu. Nodaļā tiek pieņemti testēšanai paraugi, ko iesniedz gan fiziskas, gan juridiskas personas (paškontroles un valsts uzraudzības paraugi). Klientu apkalpošanas eksperti un speciālisti informē klientu par laboratorijas akreditācijas sfērām, veicamo izmeklējumu iespējām, testēšanas metodēm, izcenojumiem, maksimālajiem testēšanas termiņiem, kā arī par citiem BIOR piedāvātajiem pakalpojumiem.
 

Pārtikas paraugu pieņemšanas vadītāja Mirdza Kārkliņa
Tālr.+371 67611 720; 28641758
Mirdza.Karklina@bior.lv

Veterināro paraugu pieņemšanas vadītāja Anita Bērziņa
Tālr.: +371 67620916; 28642696
Anita.Berzina@bior.lv

Paraugu pieņemšanas vecākie eksperti informē klientu par visiem institūta “BIOR” piedāvātajiem pakalpojumiem.
Paraugu pieņemšanas nodaļas speciālisti ir tiešie starpnieki, kas nodrošina Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas saskarsmi ar klientiem: veic klientu apkalpošanu, pieņemot paraugus un izsniedzot testēšanas pārskatus. Paraugu pieņemšanas nodaļas pienākums ir nodrošināt izmeklējamā materiāla tālāku virzību uz specializētajām nodaļām. Nodaļā strādā vairāki apmācīti speciālisti, kuri paraugu reģistrācijas un testēšanas pārskatu datorprogrammā UNDA ievada visus klientu, paraugu un pasūtījuma datus un sagatavo testēšanas pārskatus. Testēšanas rezultāti klientu ērtībai tiek saglabāti datu bāzē 5 gadus. Nepieciešamības gadījumā tiek sagatavoti  testēšanas pārskatu tulkojumi arī angļu vai krievu valodā. Nodrošinām  klientu un paraugu informācijas konfidencialitāti.
Vadošie nodaļas darbinieki sniedz konsultācijas praktizējošiem veterinārārstiem, Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoriem, dzīvnieku īpašniekiem un dzīvnieku barības ražotājiem par kvalitatīvu paraugu noņemšanu, to transportēšanas un glabāšanas nosacījumiem.
Pēc klientu pieprasījuma paraugi tiek sagatavoti un nosūtīti testēšanai uz citu valstu laboratorijām, izmantojot aviācijas kurjerdienestus vai citas kravas transportēšanas iespējas.

 

Paraugu pieņemšanas kabineti 

Aktualizēts 09.02.2017.

Uz augšu