Dzīvnieku proteīnu diagnostika dzīvnieku barībā

No 17. līdz 18. aprīlim Slovēnijā, Ļubļanā, notika 7. Eiropas Savienības references laboratorijas sanāksme par dzīvnieku proteīnu diagnostiku dzīvnieku barībā (EURL-AP NRL), kurā piedalījās Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas Virusoloģijas nodaļas vecākā eksperte Rita Granta.

Sanāksmes sākumā tika sniegta Eiropas Savienības references laboratorijas aktivitāšu atskaite par 2012. gada mikroskopijas Starptautiskās starplaboratoriju testēšanas (SST)  rezultātu apskats, polimerāzes ķēdes reakcijas (PCR) ieviešanas testa rezultāti, un 2013.gada SST rezultāti.

Tika pārrunāta jaunu metožu izstrāde un validācija - cūku un mājputnu DNS noteikšanas metode, validācijas testi.  Notika arī prezentācija jaunai metodei - atgremotāju kaulu daļiņu noteikšana, kas balstās uz in-situ hibridizāciju (FISH). 

Eiropas Savienības references laboratorija rīkos tā saukto pētījuma pārsūtīšanu jeb „transfer study”, kurā varēs piedalīties jebkura laboratorija, kurai ir atbilstoša aparatūra.

Sanāksmes dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar  dažādām jaunām instrukcijām testēšanā gan darbā ar mikroskopu, gan PCR jomā.

Virusoloģijas nodaļas vecākās ekspertes Ritas Grantas ierosinājums ir organizēt nākamo Eiropas Nacionālās references laboratorijas sanāksmi par dzīvnieku proteīnu diagnostiku dzīvnieku barībā (EURL-AP NRL) Rīgā.

Vairāk informācijas: EURL mājaslapā http://eurl.craw.eu


Informācija sagatavota 07.05.2013.
 

Uz augšu